רפואה והחוש השביעי - תעודה שטיפה אנרגטית של ד"ר נאדר בוטו

תעודה שטיפה אנרגטית של ד"ר נאדר בוטו