לא לפחד

לא לפחד

"איש יקר. תודה על תחושת המלכות הנשימה והחיבור שהחזרת לי. כמטפלת בעצמי, הצעת לי לא לנתח או להבין את מהלך הטיפול. לשמחתי התמסרתי לטיפול ונתתי בך ובעיניים הטובות שלך אמון. אני שמחה שהצלחתי לחוש את הביטחון הכל כך לא מובן מאליו הזה בפגישה אחת. במהלך השבת הרגשתי כאב בכמה מקומות בגוף. הזכרת לי לא לפחד מהכאב, וכן להקשיב לו ולכבד אותו... לכל כאב נשמתי, חייכתי ונזכרתי בדימוי שעלה במהלך הטיפול. חשבתי שהדימוי  מבקש לעלות ולהמשיך להשתחרר.... אז מוזר להגיד אבל אפילו קצת שמחתי שכאב (ולקחתי מהתמצית פרחי באך שהכנת לשחרר שם עוד משהו). והכי נחמד, שבלי לתכנן הזמינו אותנו למושב שגרנו בו. חזרתי לטבע לנופים ....והיה לי ברור שגם זה חלק מההזמנה להתחבר לטבע ולעוצמה שסביבי ובי. תודה!"
אליהו ספיר
2018-08-09T16:35:48+00:00
"איש יקר. תודה על תחושת המלכות הנשימה והחיבור שהחזרת לי. כמטפלת בעצמי, הצעת לי לא לנתח או להבין את מהלך הטיפול. לשמחתי התמסרתי לטיפול ונתתי בך ובעיניים הטובות שלך אמון. אני שמחה שהצלחתי לחוש את הביטחון הכל כך לא מובן מאליו הזה בפגישה אחת. במהלך השבת הרגשתי כאב בכמה מקומות בגוף. הזכרת לי לא לפחד מהכאב, וכן להקשיב לו ולכבד אותו... לכל כאב נשמתי, חייכתי ונזכרתי בדימוי שעלה במהלך הטיפול. חשבתי שהדימוי  מבקש לעלות ולהמשיך להשתחרר.... אז מוזר להגיד אבל אפילו קצת שמחתי שכאב (ולקחתי מהתמצית פרחי באך שהכנת לשחרר שם עוד משהו). והכי נחמד, שבלי לתכנן הזמינו אותנו למושב שגרנו בו. חזרתי לטבע לנופים ....והיה לי ברור שגם זה חלק מההזמנה להתחבר לטבע ולעוצמה שסביבי ובי. תודה!"