שטיפה אנרגטית| שחרור רגשי וגופני | אליהו ספיר | מומחה מומחה בשחרור גופני ורגשי. תלמיד בכיר של ד"ר נאדר בוטו.

שטיפה אנרגטית| שחרור רגשי וגופני | אליהו ספיר | מומחה בשחרור גופני ורגשי. תלמיד ותיק של ד"ר נאדר בוטו.

שטיפה אנרגטית| שחרור רגשי וגופני | אליהו ספיר | מומחה בשחרור גופני ורגשי. תלמיד ותיק של ד"ר נאדר בוטו.

כתיבת תגובה